FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä kysymyksen 24 vaihtoehdoista olisi sopivin perheellenne perheenne olosuhteet huomioon ottaen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona 1 896
Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona 2 365
Lapsi on kaupungin päiväkodissa 3 619
Lapsi on kaupungin ohjatussa perhepäivähoidossa 4 442
Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella 5 147
Yhdistämällä edellä mainittuja hoitomuotoja, muulla tavalla 6 150
SYSMISS 10663
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2619
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta 1.510

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.