FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko joku päivähoitoikäisistä lapsistanne kaupungin ylläpitämän päivähoidon ulkopuolella jostakin seuraavista syistä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lasta on haettu päivähoitoon mutta siinä ei ole onnistuttu 1 255
Ei ole haettu päivähoitoon koska muut hoitomuodot parempia 2 198
Ei ole haettu päivähoitoon koska paikkoja on liian vähän 3 307
Muusta syystä 4 672
SYSMISS 11850
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1432
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.97
keskihajonta 1.149

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.