FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Tulisiko jotakin seuraavista lastenhoitomuodoista mielestänne kehittää kotikaupungissanne? Ympyröikää vain yksi, Teille sopivin vaihtoehto.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lasten päiväkotihoitoa 1 407
Ohjattua perhepäivähoitoa 2 273
Kotihoidon taloudellista tukemista 3 1277
Yksityisen perhepäivähoidon taloudellista tukemista 4 203
Iltahoitoa tai tilapäistä hoitoa 5 212
Avointa päiväkotia, ohjattua leikkikenttätoimintaa 6 173
Jokin muu 7 49
Ei tarvitse kehittää 8 72
En osaa sanoa 9 298
SYSMISS 10318
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2964
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.81
keskihajonta 2.315

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.