FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos olette käynyt äitiys- tai lastenneuvolassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista

Terveydenhoitajan palvelut?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Olen tyytyväinen 1 2672
En ole tyytyväinen 2 250
En osaa sanoa 3 194
SYSMISS 10166
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3116
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.20
keskihajonta .536

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.