FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos olette käynyt äitiys- tai lastenneuvolassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista

Lääkäripalvelut?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Olen tyytyväinen 1 2095
En ole tyytyväinen 2 673
En osaa sanoa 3 326
SYSMISS 10188
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3094
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.43
keskihajonta .675

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.