FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos olette käynyt äitiys- tai lastenneuvolassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista

Vastaanottoaikojen sopivuus?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Olen tyytyväinen 1 2298
En ole tyytyväinen 2 572
En osaa sanoa 3 203
SYSMISS 10209
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3073
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.32
keskihajonta .591

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.