FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos olette käynyt äitiys- tai lastenneuvolassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, mitä mieltä olette seuraavista neuvolakäynteihin liittyvistä asioista

Kulkuyhteydet neuvolaan?

Ellei Teillä ole huollettavana koulua käyviä lapsia, siirtykää kysymykseen 32.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Olen tyytyväinen 1 2491
En ole tyytyväinen 2 387
En osaa sanoa 3 160
SYSMISS 10244
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3038
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.23
keskihajonta .533

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.