FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kysymys numero 29 koskee niitä, joilla on peruskoulun ala-astetta käyviä lapsia. Vastatkaa kysymykseen vanhimman ala-astetta käyvän lapsen osalta. Mitä mieltä olette lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista?

Koulupäivän ajoittuminen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tyytyväinen 1 1175
Melko tyytyväinen 2 1016
En osaa sanoa 3 46
Melko tyytymätön 4 68
Erittäin tyytymätön 5 16
SYSMISS 10961
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2321
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.59
keskihajonta .735

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.