FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kysymys numero 29 koskee niitä, joilla on peruskoulun ala-astetta käyviä lapsia. Vastatkaa kysymykseen vanhimman ala-astetta käyvän lapsen osalta. Mitä mieltä olette lapsenne koulunkäyntiin liittyvistä seuraavista asioista?

Opetus?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tyytyväinen 1 1103
Melko tyytyväinen 2 1005
En osaa sanoa 3 131
Melko tyytymätön 4 81
Erittäin tyytymätön 5 17
SYSMISS 10945
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2337
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.68
keskihajonta .792

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.