FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Siviilisääty?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Naimisissa tai avoliitossa 1 9160
Naimaton 2 2606
Muu (leski, eronnut) 3 1490
SYSMISS 26
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13256
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.42
keskihajonta .685

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.