FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Minkälainen koulutus Teillä on?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kansakoulu 1 6951
Keskikoulu tai peruskoulu 2 3236
Ylioppilastutkinto 3 2970
SYSMISS 125
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13157
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.70
keskihajonta .814

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.