FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kysymykset 8-12 koskevat vain ammatissa toimivia, Muut voivat siirtyä kysymykseen 13.

Onko työpaikkanne...

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Asuinkaupungissanne 1 7117
Muussa kunnassa 2 1965
SYSMISS 4200
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 9082
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.22
keskihajonta .412

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.