FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko Teidän työnne jatkuvuus mielestänne turvattu omalla ammattialallanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin 1 4731
Tyydyttävästi 2 3400
Huonosti 3 528
En osaa sanoa 4 445
SYSMISS 4178
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 9104
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.64
keskihajonta .801

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.