FSD1201 Kaupunkipalvelututkimus 1985

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Outinen, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)

Asiasanat

asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, terveydenhoito, tiedotus, vanhustenhuolto

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 1985 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhusten hoidosta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, ulkoilusta ja vapaa-ajasta, suhtautumisesta hallintoon, vaikutusmahdollisuuksista kaupungin asioihin sekä kunnan tiedottamisesta.

Vastaajille esitettiin kunnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mistä kunnan palveluista he olisivat valmiita tinkimään. Lopuksi kysyttiin kuntalaisten arkielämästä sekä mahdollisista muuttoaikeista. Taustamuuttujia olivat syntymävuosi, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, työpaikan sijainti ja työmatkoilla käytetty kulkuväline.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.