FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Eliasson, Ari (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Kurikka, Päivi (Suomen Kaupunkiliitto)

Asiasanat

julkiset palvelut, kaupungit, kehittäminen, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, osallistuminen, terveydenhoito, vaikuttaminen, vanhustenhuolto

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimuksessa 1989 selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajille esitettiin kysymyksiä asuinalueesta ja erilaisten sosiaalipalvelujen toimivuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää mielipiteitä lastenhoidosta, vanhustenhuollosta ja koulunkäynnistä. Vastaajia pyydettiin kertomaan miten he voisivat auttaa vanhustenhuollossa ja miten he ovat järjestäneet lastenhoidon. Lisäksi selvitettiin tyytyväisyyttä terveyskeskus- ja lääkäripalveluita kohtaan. Kysymyksiä oli myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Vastaajilta tiedusteltiin, miten kunnan palvelut tulisi rahoittaa ja mitä mieltä he ovat kunnan asioista tiedottamisesta. Kysymyksiä oli myös asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista ja kaupunkirakentamisen kehittämisestä.

Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.