FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Rouhiainen, Vesa (Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli)

Asiasanat

alueelliset erot, kaupungit, kaupunkiväestö, maaseutu, maaseutuväestö, mielikuvat, ominaisuudet, tulevaisuus, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielikuvia maaseudusta, maaseutuväestöstä sekä maaseudun ja kaupunkien välisistä eroista. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin maaseutua koskeviin väittämiin sekä nimeämään piirteitä, jotka kuuluvat suomalaiseen maaseutumaisemaan nyt ja 20 vuoden kuluttua. Tutkimuksessa eriteltiin myös maaseudulla ja kaupungeissa asuvien ominaisuuksia sekä tyypillisiä harrastuksia. Vastaajien piti ottaa lisäksi kantaa vaittämiin maaseudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lapset, kunnan asukasmäärä, seutu (kaupunki vai maaseutu), missä itse ja vanhemmat ovat syntyneet, maakunta, lääni, nykyisessä asuinkunnassa asutun ajan kesto, asumismuoto, asuinalueen tyyppi, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, bruttokuukausiansiot, ammattiliittojäsenyys sekä omaa aatemaailmaa lähinnä vastaava puolue.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.