FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2225
maksimi 2225
minimi 1
keskiarvo 1113.00
keskihajonta 642.446

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.