FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko mielestänne?(kaupunkilainen, maalainen, molempia, eos)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kaupunkilainen 1 751
Maalainen 2 644
Molempia 3 741
En osaa sanoa 4 39
SYSMISS 50
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2175
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.03
keskihajonta .870

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.