FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko mielestänne tärkeää tuntea olevansa maalainen tai kaupunkilainen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 679
Ei 2 1455
SYSMISS 91
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2134
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.68
keskihajonta .466

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.