FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

Ei osata puhua englantia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 195
Jokseenkin samaa mieltä 2 368
En samaa enkä eri mieltä 3 547
Jokseenkin eri mieltä 4 633
Täysin eri mieltä 5 438
SYSMISS 44
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2181
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.34
keskihajonta 1.226

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.