FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

On liian pimeää talvella

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 343
Jokseenkin samaa mieltä 2 469
En samaa enkä eri mieltä 3 400
Jokseenkin eri mieltä 4 517
Täysin eri mieltä 5 462
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2191
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.13
keskihajonta 1.380

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.