FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

On leppoisaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 1027
Jokseenkin samaa mieltä 2 731
En samaa enkä eri mieltä 3 302
Jokseenkin eri mieltä 4 106
Täysin eri mieltä 5 37
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2203
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.82
keskihajonta .956

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.