FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

On ystävällisiä ihmisiä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 665
Jokseenkin samaa mieltä 2 830
En samaa enkä eri mieltä 3 573
Jokseenkin eri mieltä 4 111
Täysin eri mieltä 5 30
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2209
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.10
keskihajonta .935

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.