FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

On puhdasta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 922
Jokseenkin samaa mieltä 2 925
En samaa enkä eri mieltä 3 215
Jokseenkin eri mieltä 4 99
Täysin eri mieltä 5 30
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2191
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.81
keskihajonta .887

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.