FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ottakaa kantaa alla oleviin maaseutua koskeviin väittämiin (1=Täysin samaa mieltä ja 5=Täysin eri mieltä). Maaseudulla...

On vaarallista, koska siellä on karhuja ja muita petoeläimiä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 62
Jokseenkin samaa mieltä 2 111
En samaa enkä eri mieltä 3 206
Jokseenkin eri mieltä 4 469
Täysin eri mieltä 5 1344
SYSMISS 33
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2192
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.33
keskihajonta 1.027

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.