FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Meillä jokaisella on mielikuvia siitä, millainen suomalainen maaseutumaisema on. Valitkaa alla olevista vaihtoehdoista rastittamalla ne piirteet, jotka kuuluvat mielestänne suomalaiseen maaseutumaisemaan 20 vuoden kuluttua

Navetat ja muut tuotantorakennukset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 1722
Ei 2 502
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2224
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.23
keskihajonta .418

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.