FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Meillä jokaisella on mielikuvia siitä, millainen suomalainen maaseutumaisema on. Valitkaa alla olevista vaihtoehdoista rastittamalla ne piirteet, jotka kuuluvat mielestänne suomalaiseen maaseutumaisemaan 20 vuoden kuluttua

Lehmät laiduntamassa pellolla

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 1869
Ei 2 355
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2224
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.16
keskihajonta .366

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.