FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)

Asiasanat

globalisaatio, järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, nuoret, nuorisojärjestöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin 10-29-vuotiaiden suhdetta kansalaisjärjestöihin. Nuorilta kysyttiin, ovatko he nykyisin mukana jossakin järjestössä, seurassa tai kerhossa. Lisäksi selvitettiin miksi nuoret kuuluvat järjestöihin ja millaisissa järjestöissä, esimerkiksi urheiluseuroissa tai liikuntaseuroissa, opiskelija-, hyväntekeväisyys-, poliittisissa-, ihmisoikeus- tai luonnonsuojelujärjestöissä, he haluaisivat olla mukana ja mikä heitä eri järjestöissä kiinnostaa. Samalla selvitettiin, kuinka paljon eri järjestöissä on jäseniä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä muun muassa globalisaatiosta, kansalaistottelemattomuudesta, vapaakaupasta, mielenosoituksista ja maailmankaupasta. Lisäksi selvitettiin millaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja vastaajat olisivat valmiita käyttämään heille tärkeiden asioiden ajamisessa. Taustamuuttujina olivat asuinpaikka, ikä ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.