FSD1227 Hyvinvointi 1995

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansaneläkelaitos (KELA)
  • Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos

Asiasanat

arvot, asuminen, elämänhallinta, hyvinvointi, ihmissuhteet, käsitykset, köyhyys, muutos, sosiaaliturva, terveys, toimeentulo, tyytyväisyys, työ, työttömyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin tiedusteluilla nykyisestä työsuhteesta ja sen jatkuvuudesta, työttömyys- ja lomautusjaksoista, palkasta, työtehtävien määrästä, työn kiinnostavuudesta, lisäkoulutuksesta ja työn jakamisesta. Työttömiltä tai lomautetuilta kysyttiin työttömyyden kestosta, työllisyyskoulutuksesta, työttömyyskorvauksesta, taloudellisista vaikeuksista ja elintasosta. Terveydentilaa selvitettiin kysymyksillä työ- ja toimintakykyä alentavista vaivoista tai pitkäaikaisista sairauksista. Edelleen tiedusteltiin, tarvitsevatko vastaajat pitkäaikaiseen sairauteensa jatkuvaa lääkärinhoitoa tai kuntoutusta ja säännöllistä lääkärin määräämää lääkitystä. Vastaajien piti myös kertoa, onko heitä viime aikoina vaivannut muun muassa ylirasittuneisuus, unettomuus tai huonomuistisuus. Sosiaalisia suhteita kartoitettiin kysymyksillä luottamuksellisista ja läheisistä ihmissuhteista. Lisäksi selvitettiin viime aikojen tärkeitä elämänmuutoksia ja käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista niin omaa elämää kuin yhteiskuntaakin koskevissa asioissa. Edelleen tiedusteltiin, äänestivätkö vastaajat presidentinvaaleissa ja EU-kansanäänestyksessä 1994 sekä eduskuntavaaleissa 1995.

Vastaajien hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä mielipiteitä kartoitettiin väittämillä esimerkiksi hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta, sosiaaliturvan byrokraattisuudesta, kansalaispalkasta, toimeentuloeroista ja etuuksien tasosta. Vastaajien elämänhallintaa selvitettiin lähemmin kysymällä muun muassa, kuinka usein vastaaja kokee epätietoisuutta tai välinpitämättömyyttä. Edelleen tiedusteltiin, kuinka usein vastaaja pitää elämäänsä mielenkiintoisena ja tekojaan tarkoituksettomina. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan itseään ongelmanratkaisijoina ja yhteistyöntekijöinä. Vastaajien arvoja kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon esimerkiksi uskonto ja hengelliset arvot, poliittinen ja järjestötoiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut, työ, luonto, maailmanrauha sekä korkea elintaso heille merkitsevät. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien kotitalouden rakennetta, tuloja, asumismuotoa ja elintasoa. Edelleen kysyttiin mielipiteitä toimeentulotuen nykyisestä ja tarvittavasta tasosta. Lopuksi tiedusteltiin, kokevatko vastaajat elävänsä köyhyydessä tai olevansa ylivelkaantuneita. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan työmarkkina-asema, ammatti, ikä, sukupuoli, lääni, siviilisääty, koulutus sekä puolison työmarkkina-asema ja ammatti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.