FSD1240 Tampereen yliopistosta 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos)
  • Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä tarkastellaan erilaisia työnhakuun liittyviä tekijöitä. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työssäolokuukausia yleensä sekä työssäolokuukausia koulutusta vastaavissa tehtävissä ja työttömyyskuukausien määrää ennen ensimmäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Lisäksi kysyttiin, olivatko he opiskeluaikana opiskelualaan liittyvissä töissä. Työssäolevilta vastaajilta kysyttiin nykyisen työnantajan tyyppiä, ammattinimikettä, vastaako työ vaatimukseltaan yliopistollista tutkintoa sekä päätyön luonnetta. Heiltä tiedusteltiin myös mikä oli tärkein hakukanava työpaikan saamisessa, mitkä tekijät heidän mielestään vaikuttivat työpaikan saamiseen sekä mitä työelämävalmiuksia heidän nykyinen työnantajansa arvostaa. Vastaajilta, jotka olivat valmistumisen jälkeen hakeneet töitä, kysyttiin mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet eniten sekä mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet tai estäneet työllistymistä.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.