FSD1242 Suomalainen seksi 1971

Tekijät

  • Koskelainen, Osmo (Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta)
  • Leppo, Kimmo (Valtion lääketieteellinen toimikunta)
  • Sievers, Kai (Turun yliopisto. Hygienian ja sosiaalilääketieteen laitos)

Asiasanat

arvot, asenteet, elinolot, ihmissuhteet, parisuhde, rakkaus, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seurustelu, sukupuolielämä, sukupuolimoraali, terveydentila

Sisällön kuvaus

Vastaajia pyydettiin aluksi kertomaan ovatko he samaa vai eri mieltä erilaisten väittämien kanssa, jotka koskivat mm. vapaata moraalia, sukupuoliyhteyden oikeutusta ilman rakkautta, naisen oikeutta tehdä aloite, homoseksuaalista käyttäytymistä, miesten moni- ja naisten yksiavioisuutta, tilapäisten sukupuolisuhteiden tyydyttävyyttä, tilapäisten syrjähyppyjen hyväksyntää, pornografian ostamista, lasten synnyttämisen kannattavuutta ja nuorten sukupuolikäyttäytymistä.

Vastaajien terveydentilaa selvitettiin pyytämällä vastaajaa nimeämään hänellä viimeksi kuluneen vuoden aikana olleet erilaiset sairaudet ja oireet. Lisäksi kysyttiin onko hän tupakoinut säännöllisesti, missä määrin käyttää alkoholia ja milloin viimeksi käytti alkoholia. Vain naisilta kysyttiin onko vastaajalla ollut raskauksia, kuinka monta elävänä tai kuolleena syntynyttä lasta, keskenmenoa tai aborttia hänellä on ollut ja kuinka monta lasta on elossa. Lisäksi kysyttiin oliko vastaaja raskaana avioliittoa solmittaessa ja oliko raskaus pääasiallinen syy avioliiton solmimiselle.

Rakastumiseen liittyen tiedusteltiin kuinka moneen henkilöön vastaaja on ollut rakastunut, rakastuuko hän helposti, onko hän kokenut syvää pettymystä rakkaudessa ja onko tällä hetkellä olemassa joku, jota hän rakastaa tai joka rakastaa häntä. Ensimmäiseen yhdyntään liittyen kysyttiin missä se tapahtui, menikö vastaaja naimisiin ensimmäisen sukupuolikumppaninsa kanssa, halusiko vastaaja yhdyntää, käytettiinkö siinä jotain ehkäisymenetelmää, oliko vastaaja nauttinut alkoholia, minkälainen kokemus yhdyntä oli ja katuiko hän jälkeenpäin. Lisäksi kysyttiin minkä ikäinen hän oli kokiessaan ensisuudelman, ensimmäisen kerran vakituisesti seurustellessaan ja ensimmäisen sukupuoliyhteyden aikaan.

Naimisissa olevilta vastaajilta kysyttiin onko heidän avioliittonsa onnellinen, saako vastaaja puolisoltaan ymmärtämystä, onko sukupuoliasioista keskusteleminen puolison kanssa helppoa ja kuinka tärkeää sukupuolielämä on avioliiton onnellisuudelle. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ovatko he saaneet tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista lapsuudenkodissaan tai sukupuolivalistusta koulussa. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja haluaisi olla sukupuoliyhteydessä, ovatko vastaajan kokemat sukupuoliyhteydet olleet miellyttäviä, kuinka usein hän on ollut sukupuoliyhteydessä viimeisen kuukauden aikana, milloin hän oli viimeksi sukupuoliyhteydessä ja mitä ehkäisymenetelmiä vastaaja tai hänen kumppaninsa on käyttänyt. Viimeiseen yhdyntään liittyen kysyttiin kenen kanssa se oli tapahtunut, oliko vastaaja nauttinut alkoholia, kumpi teki aloitteen, millainen kokemus se oli ja missä asennossa se tapahtui. Lisäksi kysyttiin liittyykö vastaajan yhdyntöihin yleensä esileikkejä, suudelmia tai hyväilyjä.

Naisille esitettiin kysymyksiä orgasmista, raskauden pelon vaikutuksesta sukupuolielämään, aviomiehen mahdollisesta impotenssista ja vaihdevuosien vaikutuksesta sukupuoliseen haluun. Miehiltä kysyttiin vastaavasti onko heillä esiintynyt impotenssia tai yhtäjaksoista kyvyttömyyttä ja ovatko he neuvotelleet asiasta lääkärin kanssa. Kaikille esitettiin kysymykset itsetyydytyksen harjoittamisesta, sukupuolivietin kohdistumisesta ja pornografisen kirjallisuuden lukemisesta. Lopuksi tiedusteltiin vielä vastaajan arviota sukupuolielämästään kokonaisuutena.

Taustamuuttujina ovat muun muassa asuinlääni, kuntamuoto, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, siviilisääty, avioliiton solmimisikä, lasten lukumäärä, työmarkkina-asema, lapsuuden asuinpaikka, yhteiskuntaluokka johon katsoo kuuluvansa, huoltajan yhteiskuntaluokka, perheen tulot, kuuluminen kirkkoon, puolison ikä ja puolison koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.