FSD1245 Pietarin seksitutkimus 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Gronow, Jukka (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Kivinen, Markku (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatutkimuksen laitos)
  • Rotkirch, Anna (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Asiasanat

abortti, ehkäisymenetelmät, elintavat, ihmissuhteet, seksuaalisuus, sosiaaliset verkostot, sukupuolielämä, työelämä

Sisällön kuvaus

Pietarin seksitutkimus 1996 aineisto koostuu seksuaalisuutta koskevien kysymysten lisäksi myös vastaajien yleistä elämäntilannetta kartoittavista kysymyksistä. Vastaajien työstä tiedusteltiin, onko se vastuullista, sisältääkö se johtotehtäviä, onko työ raskasta, voiko työtä ja sen tuotetta suunnitella sekä millaiset ovat suhteet työtovereihin. Lisäksi kysyttiin, kuinka vastaajien työ on muuttunut viidessä vuodessa. Taloudellisesta toimeentulosta vastaajilta tiedusteltiin eri tulonlähteiden tärkeyttä, tulo- ja varallisuustasoa sekä kulutusetujen saamista työpaikan kautta.

Vastaajilta kysyttiin heidän suhteidensa laatua läheisiin, ystävien tapaamistiheyttä verrattuna viiden vuoden takaiseen ja vähentyneiden tapaamisten syitä. Vastaajilta tiedusteltiin, kuka tekee taloudessa kotityöt sekä ovatko he itse antaneet sukulaisilleen tai tuttavilleen konkreettista apua esimerkiksi hankkimalla työpaikan. Vastaajilta tiedusteltiin ryhmään, yhdistykseen, järjestöön tai uskontokuntaan kuulumista, puoluekantaa sekä politiikan tärkeyttä. Vastaajilta kysyttiin myös, onko heillä ollut viranomaisten kanssa ongelmia poliittisista, etnisistä tai uskonnollisista syistä sekä mitä he pitävät tärkeinä seikkoina yhteiskunnassa pärjäämiselle.

Elämäntavasta vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he viettävät vapaa-aikaa muualla kuin kotona, kuinka paljon he lukevat kirjoja sekä mitä sanomalehtiä heidän kotonaan luetaan. Heiltä tiedusteltiin tupakoivatko he, käyttävätkö he alkoholia tai hygienia- ja kauneudenhoitotuotteita. Lisäksi vastaajilta kysyttiin yleistä terveydentilaa, liikuntaharrastusten tiheyttä, pituutta ja painoa sekä tyytyväisyyttä elämään. Vastaajilta kysyttiin myös, millainen lapsuudenkoti heillä oli ollut.

Sukupuolielämästä vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä sukupuolisuhteita ja ovatko ne onnellisia. Heiltä kysyttiin sukupuoliyhteyskumppanien lukumäärää sekä sukupuoliyhdyntöjen miellyttävyyttä. Yhdynnästä vastaajilta tiedusteltiin mm., minkä ikäisenä he kokivat ensimmäisen yhdynnän, milloin ja miten he viimeksi ovat olleet yhdynnässä sekä ovatko he tyytyväisiä yhdyntöjen määrään. Ehkäisystä vastaajilta tiedusteltiin, mitä ehkäisymenetelmää he käyttivät viime yhdynnässä, yhdynnöissä yleensä sekä 5 - 10 vuotta sitten, onko jokin asia vaikeuttanut ehkäisyä sekä onko jokin ehkäisymenetelmä joskus pettänyt.

Seksuaalisesta häirinnästä työyhteisössä sekä työpaikkaihastuksista tiedusteltiin vastaajilta. Vastaajilta kysyttiin myös sukupuolielämän tyydyttävyydestä, millainen kuva heillä on omasta seksuaalisuudestaan sekä heidän seksiasenteistaan. Viimeisen lapsen syntymästä kysyttiin oliko raskaus tietoinen, kuinka päätös synnyttää lapsi tapahtui, mitkä olivat syitä jotka vaikeuttivat tai helpottivat synnytyspäätöstä sekä mitä seurauksia lapsen syntymästä oli. Abortista tiedusteltiin, ovatko vastaajat koskaan harkinneet aborttia ja onko heille tehty abortti. Naisilta, joille oli tehty abortti kysyttiin mm. syitä, jotka vaikeuttivat tai helpottivat aborttipäätöstä sekä mitä seurauksia abortin tekemisellä oli.

Taustatietoina olivat mm. siviilisääty, ikä, kansalaisuus, avio/avoliittojen lukumäärä, koulutus, ammatit, työtehtävät, lapsien lukumäärä ja iät, lasten hoito- ja koulupaikat, asumismuoto ja -kumppanit, asumisaika Pietarissa, vanhempien ammatit ja työtehtävät sekä puolison ikä, kansallisuus, ammatti ja työtehtävät.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.