FSD1249 Ydinjätepäätös 2001

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

Fortum Power and Heat Oy, Olkiluoto, Posiva Oy, Teollisuuden Voima Oy, eduskuntatyö, energiapolitiikka, jätehuoltolaitokset, loppusijoituslaitos, ongelmajätelaitokset, poliittinen päätöksenteko, politiikka, polttoaineet, päästöt, ydinenergia, ydinjätteet, ydinvoimalat, ympäristö, ympäristökuormitus, ympäristöpolitiikka

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää viidennen ydinvoimalan puoltamispäätöstä edeltäneen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa koskevia päätösasiakirjoja vuosilta 2000 ja 2001. Kyseessä on eduskunnan toukokuussa 2001 tekemä päätös, jonka mukaan valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta jäi voimaan. Valtioneuvoston periaatepäätös tehtiin joulukuussa 2000 ja ydinenergialain mukaisesti sen voimaan jääminen edellytti vielä eduskunnan hyväksymistä. Päätös eduskunnassa syntyi äänestyksen jälkeen. Ennen päätöstä asiasta teki eduskunnalle mietinnön eduskunnan talousvaliokunta, jolle puolestaan ympäristövaliokunta antoi ensin lausuntonsa.

Aineisto koostuu päätöstä koskevista keskeisistä julkisista asiakirjoista ja asiasta käydyistä eduskuntakeskusteluista. Aikajärjestyksessä aineistoon kuuluvat: (1) Posiva Oy:n valtioneuvostolle osoitettu hakemus ja sen (2) liiteasiakirja 14 (suunnitelmat käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi), (3) valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, (4) asiasta helmikuussa 2001 käyty eduskunnan lähetekeskustelu, (5) ympäristövaliokunnan lausunto asiasta talousvaliokunnalle, (6) talousvaliokunnan mietintö eduskunnalle, (7) eduskunnan täysistuntokeskustelu ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta toukokuussa 2001.

Eduskunnan lähete- ja täysistuntokeskusteluista ovat aineistossa mukana sanasta sanaan kirjattuna kaikki kansanedustajien puheenvuorot. Aineistoon kuuluvat myös keskusteluista tehdyt listaukset, joissa luetellaan puhujat ja heidän puheenvuorojensa määrä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.