FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Asiasanat

kasvatus, kotikasvatus, perheet, perhesuhteet, vanhemmuus, vanhempi-lapsisuhde, äitiys

Sisällön kuvaus

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen vuonna 2000 toteuttaman kyselyn strukturoidusta osuudesta. Kysely suunnattiin aikuisten lasten äideille ja siihen vastasi 189 äitiä. Heistä suurin osa on siviilisäädyltään naimisissa. Vastaajia on hyvin monista eri ammateista ja kaikista sosioekonomisista ryhmistä. Yli puolet vastaajista on pääkaupunkiseudulta ja loput vastauksista ovat tulleet ympäri Suomea, muutama ulkomailta. Aineisto ei ole tilastollisesti Suomessa asuvia aikuisten lasten äitejä edustava. Kysely sisälsi lukuisia avokysymyksiä, joita ei ole mukana tässä aineistossa.

Sturkturoiduissa kysymyksissä tiedusteltiin, onko äiti kasvattanut lapsensa yksin vai lasten isän tai isäpuolen kanssa. Vastaajilta kysyttiin myös halaavatko he lasta hänet nähdessään ja tapaavatko he mielestään lastaan riittävästi. Lisäksi esitettiin kysymyksiä lasten avustamisesta, siitä pyytävätkö lapset äideltään rahaa ja onko äideillä lastensa kotiavain ja/tai päinvastoin. Vastaajat saivat myös valita valmiista vaihtoehdoista, mitkä adjektiivit kuvaavat heidän lastaan, mitä keinoja he ovat käyttäneet lastensa kasvatuksessa, mitä opettaneet heille ja mitä tehneet heidän kanssaan.

Aineiston keräämisessä käytettyä alkuperäistäkyselylomaketta ei ole ollut saatavilla. Datamatriisi on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen tietoarkistolle luovuttamasta pst-tiedostosta, joka koostuu kaikista internetin kautta saaduista vastauksista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.