FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

alueellistuminen, järjestöt, kansalaiset, kunnat, palokunnat, palomiehet, pelastustoimi, poliittisuus, sopimukset, taloudellisuus, vaikuttavuus, vapaaehtoisuus, yhteiskunta, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkittävyyttä tarkastelevaa tutkimusta, jonka kohteina ovat puolivakinaiset sekä kunnan kanssa sopimuksen tehneet vapaa- ja tehdaspalokunnat eli sopimuspalokunnat. Palokuntatyöhön liittyviä kokemuksia kartoitettiin kysymällä, kuinka kauan vastaajat ovat kuuluneet sopimuspalokuntaan, ovatko sukulaiset mukana toiminnassa, millaiseen palokuntaan vastaajat kuuluvat ja miksi he siihen alunperin liittyivät. Lisäksi tiedusteltiin, missä tehtävissä vastaajat toimivat nykyisin ja suunnittelevatko he jättävänsä palokuntatyön.

Palomiesten piti eritellä palokuntatoiminnan myönteisimpiä ja kielteisimpiä puolia. Lisäksi he arvioivat väittämiä muun muassa sopimuspalokuntien poliittisesta sitoutumattomuudesta, yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta, tunnettuudesta ja julkisuuskuvasta. Yhteiskunnallista osallistumista selvitettiin kysymällä, mihin yhdistyksiin tai järjestöihin vastaajat kuuluvat. Myös luottamustehtäviä eriteltiin. Vastaajat arvioivat omaa yhteiskunnallista aktiivisuuttaan ja palokuntatyön hyötyjä muussa järjestötoiminnassa. Sopimuspalokuntien yhteiskunnallista merkittävyyttä selvitettiin tiedustelemalla, kuinka merkittävinä vastaajat pitävät sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta, kuntalaiset pitävät kunnan kannalta sekä päättäjät kunnan ja sen talouden kannalta.

Palomiesten piti arvioida eri tahojen (muun muassa poliisi, terveydenhoito- ja sosiaaliviranomaiset) sopivuutta sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi. Pelastustoimen alueuudistukseen liittyen palokuntalaiset pohtivat avovastauksissa sopimuspalokuntien tulevaisuuden tehtäviä sekä alueellisen pelastustoimen suurimpia hyötyjä ja haittoja. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammatillinen koulutus ja sosiaaliryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.