FSD1262 EVAn kansallinen asennetutkimus 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, demokratia, euro, hallitukset (valtiot), hyvinvointi, politiikka, talous, ulkomaalaiset, vallankäyttö, verotus, ympäristökysymykset, äänestyskäyttäytyminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan puolueisiin, työelämään ja yrittäjyyteen, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan, uuden hallituksen toiminnan keskeisiin painotuksiin ja suomalaiseen politiikkaan yleensä, Suomen EU-jäsenyyteen, euroon ja EU:n itälaajentumiseen. Vastaajien piti myös arvioida yhteiskunnallisten vaikuttajien vallan määrää sekä omaa äänestyskäyttäytymistään. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.