FSD1263 Puolueiden ajankohtaistutkimus syksy 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Suomen Keskustaan, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon ja kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös, kannattavatko he tällä hetkellä jotain puoluetta, miten maamme hallitus on onnistunut tehtävissään sekä minkä puolueen vastaaja soisi olevan hallituksessa eduskuntavaalien jälkeen. Vastaajille lueteltiin myös joukko poliitikkoja, joihin liitettiin erilaisia ominaisuuksia joiden osuvuutta pyydettiin arvioimaan. Lisäksi vastaajien mielipidettä tiedusteltiin siitä, millaisia ominaisuuksia poliittisilla päättäjillä pitäisi olla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä, mihin tavoitteisiin politiikassa kiinnitetään liian vähän tai liian paljon huomiota. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 2000 lokakuun kunnallisvaaleissa ja maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa. Vastaajalta tiedusteltiin myös, äänestääkö hän yleensä eduskuntavaaleissa, kuinka varma on äänestävänsä seuraavissa vaaleissa ja kuinka merkittäväksi vastaaja kokee äänestämisensä. Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.