FSD1264 Puolueiden ajankohtaistutkimus huhtikuu 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tavanomaisten suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin koskevien kysymysten lisäksi aineistossa on mukana kysymyksiä suomalaisten suhtautumisesta vuonna 2000 voimaan tulleeseen perustuslakiuudistukseen. Puolueisiin liittyen kysyttiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti vastaaja suhtautuuu Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen, Suomen keskustaan, Kansalliseen kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään liittoon ja kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajalta kysyttiin myös onko tai voisiko hän olla jonkun puoleen jäsen, mitä hän äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja miten maamme hallitus on onnistunut tehtävissään. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan mihin tavoitteisiin politiikassa kiinnitetään liian vähän tai liian paljon huomiota. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä hän äänesti vuoden 2000 lokakuun kunnallisvaaleissa ja maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa ja äänestääkö hän yleensä eduskuntavaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla ja yhteiskuntaluokkaa.

Uuteen perustuslakiin liittyen kysyttiin tutustuiko vastaaja kotiin jaetteeun perustuslakiaineistoon, mistä muualta hän on saanut tietoa uudesta perustuslaista, herättikö kotiin jaettu aineisto kiinnostusta seurata perustuslakiin liittyvää keskustelua, auttoiko se keskustelun seuraamista ja kuinka tärkeää perustuslain uudistaminen oli. Lisäksi kysyttiin mielipidettä perustuslain keskeisistä uudistuksista eli presidentin valtaoikeuksin vähentämisestä ja kansalaisten perusoikeuksien lisäämisestä. Perustuslakiuudistukseen liittyvien kysymysten tuottajana oli Oikeusministeriö.

Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammattiryhmä, ammattiyhdistyksen jäsenyys, perheenjäsenten lukumäärä, kotitalouden tulot ja taloudellinen tilanne, asumismuoto, kuntatyyppi, lääni ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.