FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, asenteet, hyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö, kansainvälistyminen, liberalismi, odotukset, politiikka, suomalaisuus, talous, tulevaisuus, uhkakuvat, ulkomaalaiset, ulkomaankauppa, vienti, ympäristö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1990. Aineisto on kerätty taustamuuttujaosiota lukuun ottamatta samalla kysymyksenasettelulla kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittava tutkimus (FSD1082). Vastaajien asenteita mm. politiikkaan, talouteen, hyvinvointiin, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen, suomalaisuuteen, ympäristöön, liberalismiin, työ- ja ulkopolitiikkaan sekä ulkomaalaisiin kartoitettiin väitelausein. Edelleen kysyttiin oletetun voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurausten, kuten hintatason laskun ja sosiaaliturvan heikkenemisen, todennäköisyyttä Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten Euroopan integraatio saattaisi vaikuttaa esim. työllisyyteen ja omistusoikeuteen. Lisäksi pohdittiin Suomen henkisen ilmapiirin muutoksia viime vuosina.

Vastaajilta kysyttiin kolmea tärkeintä maantieteellistä aluetta, joihin Suomen kanssakäymisen tulisi kohdentua seuraavilla aloilla: kauppa ja taloudellinen yhteistyö, kulttuuri ja sivistysyhteistyö, kansalaisten henkilökohtaiset yhteydet. Lisäksi tiedusteltiin eri tuoteryhmien ja palveluiden vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat myös eri yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallan suuruutta tällä hetkellä.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, toimipaikkakunnan koko, päätoimiala, työntekijöiden määrä, markkinatyyppi, menestysarvio viimeisen ja seuraavan viiden vuoden aikana, kansainvälistymisaste sekä Euroopan taloudellisen yhdentymisen merkitys yritykselle.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.