FSD1267 Parisuhdemoraali 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Asiasanat

avioliitto, avoliitto, ihmissuhteet, luotettavuus, moraali, parisuhde, rakkaussuhde, rehellisyys, seurustelu, sukupuolimoraali, uskollisuus, uskottomuus

Sisällön kuvaus

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen maaliskuussa 2001 tekemästä moraalikyselyn osasta. Tämä aineisto muodostuu kyselyn osasta, jossa vastaajilta on kysytty saako kumppania parisuhteessa pettää. Tähän kysymykseen on ollut valmiit strukturoidut vastausvaihtoehdot: "Ei koskaan", "Kerran voi antaa anteeksi", "Saa jos hänkin pettää" ja "Saa, jos ei jää kiinni". Kysymyksen jälkeen on vastaajia pyydetty omin sanoin kertomaan perustelu valitsemaansa vastaukseen. Aineisto on siis muodostettu yhdestä kysymyksestä ja siihen annetusta vastauksesta ja sen perustelusta. Koko kyselyn vastaajajoukosta (n. 1400) tähän aineistoon otettiin vain ne kysymykseen vastanneet, jotka ovat antoivat vastaukselleen myös omin sanoin jonkun perustelun. Tällaisia vastaajia oli yhteensä 601.

Nuoret (19-35 v.) ovat vastanneet koko kyselyyn innokkaimmin. Aineisto ei siis ole tilastollisesti edustava ja on myös mahdollista, että yksittäinen henkilö on vastannut kyselyyn useammin kuin kerran. Parisuhdemoraalin perustelijoista 79% on naisia.

Aineisto on yhtenäinen tiedosto, jossa on ennen vastausta ja sen perustelua kunkin vastaajan taustatiedot. Vastaajien taustatiedoista on aineistoon otettu mukaan vastaajan ikä, sukupuoli, ammatti, poliittinen kanta ja uskonnollisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.