FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Asiasanat

korkeakouluopiskelu, lisensiaatit, tohtorit, työhönsijoittuminen, työllistyminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työllisyyttä. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työnantajaa ja työn luonnetta. Lisäksi kysyttiin vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja oliko jatkotutkinto edellys työlle. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin opiskeleeko tai työskenteleekö vastaaja ulkomailla sekä kuuluiko vastaaja tutkijakouluun nyt tai viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessa.

Vastaajien perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden ja eri työnantajasektoreilla työskentelyn kestoa sekä ulkomailla työskentelyä. Lisäksi tiedusteltiin, keskeyttivätkö vastaajat ansiotyön jatko-opiskelun vuoksi ja kuinka he rahoittivat keskeytyksen. Jatkotutkinnon jälkeisiä työnhakumenetelmiä, haettujen töiden toimialoja ja työnantajasektoreita sekä työpaikan sijaintia tiedusteltiin myös. Vastaajilta kysyttiin jatkotutkinnon vaikutuksesta työnhakuun, työnhaun ongelmista sekä ajankohtaisuudesta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin jatkotutkinnon suorittamisen syitä sekä jatkotutkinnon vaikutuksia työelämään.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli ja koulutusala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.