FSD1291 Karjalan mediatutkimus 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nordenstreng, Kaarle (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Pietiläinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Asiasanat

Karjalan tasavalta, Venäjä, asenteet, joukkoviestimet, journalismi, lehdistö, luotettavuus, luottamus, politiikka, presidentinvaalit, radio (joukkoviestimet), sanomalehdet, sanomalehdet, sensuuri, televisio (joukkoviestimet), tiedonlähteet, uutiset

Sisällön kuvaus

Karjalan mediatutkimuksessa selvitetään tiedotusvälineiden seuraamista Petroskoissa sekä asenteita joukkoviestimiä kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan, mitä kanavia petroskoilaiset käyttävät eri tietojen hankkimisessa

Ensin kyselyssä selvitettiin sanomalehtien lukemiseen liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he lukevat eri sanomalehtiä ja miten he hankkivat kyseisiä lehtiä luettavakseen. Seuraavaksi kysyttiin, minkä mainituista lehdistä vastaajat valitsisivat mieluiten, jos olisi mahdollista valita vain yksi. Lisäksi pyydettiin arvioimaan, missä sanomalehdessä heidän mielestään on useimmiten virheellistä ja missä taas virheettömintä tietoa. Karjalan tasavallassa ilmestyvät ja valtakunnalliset sanomalehdet käsiteltiin omina kysymysryhminään.

Lisäksi kartoitettiin, mistä aiheista tai mitä osastoja vastaajat mieluiten lukevat sanomalehdistä. Arvioitavana olivat esimerkiksi politiikkaan ja talouteen liittyvät uutiset, viihde- ja mielipidesivut. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka usein he kuuntelevat eri radiokanavia sekä katsovat eri televisiokanavia.

Seuraavaksi tiedusteltiin mielipiteitä joukkoviestimistä yleensä. Ensin vastaajilta kysyttiin, mikä heidän mielestään on median tärkein tehtävä. Toimittajista oli esitettynä erilaisia väittämiä, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan omaa näkemystä parhaiten kuvaava.

Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat poliittisten uutisten seuraamisesta. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä tietolähteitä he käyttävät eri uutisten seuraamisessa. Arvioitavina olivat lähinnä poliittiset ja talouteen liittyvät uutiset. Edelleen poliittisiin ja taloudellisiin asioihin liittyen, vastaajilta kysyttiin, kuinka luotettavina he pitävät joukkotiedotusvälineitä näiden asioiden uutisoinnissa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, ovatko paikalliset tiedotusvälineet heidän mielestään riippuvaisia kaupungin ja tasavallan vallanpitäjistä. Lisäksi kysyttiin, minkälainen vaikutus medialla yleensä on ihmisiin ja pitäisikö poliittisten asioiden uutisointia kontrolloida. Lopuksi tiedusteltiin presidentinvaaleihin liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin, aikovatko he äänestää tulevissa (2000) vaaleissa ja jos aikovat, niin ketä.

Taustatietoina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, kansalaisuus, perheen koko, tiedot työtilanteesta ja alasta, yhden perheenjäsenen yhteenlasketut tulot, perheen taloudellinen tilanne yleensä ja kaupunginosa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.