FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

asenteet, energia, kivihiili, maakaasu, ominaisuudet, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, ympäristövaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tässä tutkimuksessa punnittiin lisäksi sähköntuotannon energialähteiden (muun muassa maakaasun, puuenergian ja tuulivoiman) erilaisia ominaisuuksia, kuten ympäristöystävällisyyttä, tuotantovarmuutta, työllistävyyttä ja riskialttiutta. Vastaajilta tiedusteltiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Lisäksi kolmessa ydinvoima-alan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mukana olleiden kuntien asukkaille esitettiin erilliskysymyksiä. Asukkaat mm. arvioivat ydinjätteiden loppusijoitusta sekä uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista Olkiluotoon ja Loviisaan koskevien YVA-menettelyjen toteutusta. Asukkaat pohtivat myös, ovatko menettelyt vaikuttaneet kyseisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutettaviin ratkaisuihin. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.