FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Ilmastonmuutosta koskeva Kioton pöytäkirja, asenteet, energia, kasvihuonekaasut, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat myös, kuinka tehokkaina he pitävät eri keinoja (muun muassa energiansäästön tehostaminen, ydinvoiman lisärakentaminen, yksityisautoilun vähentäminen ja sähkön tuonnin lisääminen) vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä Kioton kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaisesti vuoteen 2010 mennessä. Edelleen kysyttiin, kuinka hyväksyttävinä vastaajat pitävät kyseisten keinojen käyttöä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.