FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tyni, Päivi

Asiasanat

arvot, asenteet, kasvatus, mielipiteet, peruskoulun ala-aste, tietotekniikka, vanhemmat

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin ala-asteen oppilaiden vanhempien suhtautumista tietotekniikan käyttöön peruskoulun opetuksessa. Samalla kartoitettiin vanhempien omaa tietokoneen käyttöä kotona, työssä tai opiskelussa ja heidän lastensa tai muiden perheenjäsenten tietokoneen käyttöä.

Aluksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan tietokoneen käytöstä kotona. Ensin tiedusteltiin, onko heidän kotonaan tietokone tai onko sellainen ollut joskus aikaisemmin. Vastaajilta, joilla oli tai oli ollut tietokone, kysyttiin useita kysymyksiä liittyen tietokoneen käytön määrään ja säännöllisyyteen sekä tietokoneen käyttötarkoituksiin kotona. Lisäksi kysyttiin, ketkä kotitietokonetta pääasiassa perheessä käyttivät ja vielä erikseen sitä, mihin perheen lapset olivat tietokonetta käyttäneet. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan tietokoneen käytöstä työ- tai opiskelupaikalla. Ensin tiedusteltiin, onko työ- tai opiskelupaikalla käytössä tietokone tai onko sellainen joskus ollut käytössä. Vastaajilta, joilla oli tai oli ollut tietokone käytössä työ- tai opiskelupaikalla, kysyttiin useita kysymyksiä liittyen tietokoneen käytön määrään ja säännöllisyyteen sekä tietokoneen käyttötarkoituksiin työ- tai opiskelupaikalla. Seuraavassa osiossa vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä lukuisiin väittämiin, jotka koskivat tietokoneen käytön vaikutuksia ala-asteen opetuksessa. Väittämät liittyivät mm. oppimiseen, oppimisympäristöön, opettajiin ja heidän rooliinsa sekä lapsiin itseensä. Mukana oli sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia koskevia väittämiä. Seuraavassa osiossa vastaajilta kysyttiin mielipidettä erilaisten kasvatustavoitteiden, kuten tottelevaisuus, hyvä koulumenestys, kädentaidot tai terveet elämäntavat, tärkeydestä. Viimeinen osio käsitteli vastaajien mielipidettä tietotekniikan käytöstä ala-asteen opetuksessa. Tässä yhteydessä vastaajilta kysyttiin, miten tietotekniikkaa heidän mielestään voisi käyttää ala-asteen opetuksessa ja millä luokalla se olisi sopivinta aloittaa. Lisäksi tiedusteltiin, millaisia asioita tietotekniikassa vastaajien mielestä voisi opettaa ja kuinka paljon tietotekniikkaa voisi käyttää apuna eri oppiaineissa. Vastaajilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat tietokoneen sekä TV:n, videonauhurin ja ääninauhurin käyttöön opetuksessa. Tämän jälkeen heitä pyydettiin vielä kertomaan, millä tavoin he itse ovat tutustuneet ala-asteikäisille tarkoitettuihin tietokone-opetusohjelmiin. Lopuksi vastaajilta kysyttiin, minkä ikäisenä heidän mielestään pitäisi koulunkäynti aloittaa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, pääasiallinen toiminta, perus- ja ammattikoulutus, perhemuoto, perheen lasten lukumäärä sekä lasten sukupuoli ja luokka-aste.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.