FSD2015 Nuorisobarometri 2003

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

asenteet, koulutus, nuoret, perusturva, riskit, sosiaaliset verkostot, sukupolvet, tulevaisuudenodotukset, turvattomuus, työ, yrittäjyys

Sisällön kuvaus

Tämän tutkimuksen pääteemana oli yrittäjyys. Alussa esitettiin väitelauseita työstä, työelämästä, työttömyydestä ja työssä menestymisestä. Asenneväittämillä kartoitettiin myös nuorten asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Vastaajilta kysyttiin, millaisen yrityksen he perustaisivat, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Myös lähiomaisten yrittäjyyttä kartoitettiin. Sosiaalista kiinnittyneisyyttä tarkasteltiin kysymällä, kuinka kiinteästi vastaaja tuntee kuuluvansa eri ryhmiin tai alueisiin, kuten perheeseen, koulu- tai työyhteisöön, kaupunkiin tai kuntaan, suomalaiseen yhteiskuntaan ja Euroopan unioniin. Elämänarvoja selvitettiin kysymällä, miten tärkeitä eri asiat (esimerkiksi jännittävä elämä, kansallinen turvallisuus, aineellinen hyvinvointi, puhdas ympäristö ja eläinten oikeudet) ovat.

Turvallisuutta lähestyttiin selvittämällä mielipiteitä yleisesti suomalaisesta perusturvasta, riskeistä (muun muassa osakesijoituksista, opintolainan ottamisesta, lääkkeistä, alkoholista ja satunnaisista sukupuolisuhteista) sekä erityisesti oman elämän turvattomuuden syistä (esim. terveydentilasta, työn saamisesta, ihmissuhteiden pysyvyydestä ja maailmanpoliittisesta tilanteesta). Lopussa keskityttiin sukupolviasioihin pohtimalla, mikä nimitys parhaiten kuvaisi omaa sukupolvea (mm. Y- tai kännykkäsukupolvi) ja onko sukupolvien välillä taloudellisia eroja tai suuri 'kuilu'. Vastaajat visioivat myös oman ikäluokkansa taloudellisen aseman ja poliittisen vaikutusvallan kehittymistä tulevaisuudessa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinlääni, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.