FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)

Asiasanat

Euroopan unioni, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit, nuorisotyöttömyys, poliittinen osallistuminen, puolueiden kannatus, työttömyys, vaikuttaminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin nuorten kiinnostusta politiikkaan ja osallistumista vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleihin. Vastaajilta tiedusteltiin kiinnostuneisuutta politiikkaan, tiedotusvälineiden seuraamisen ja politiikasta keskustelemisen aktiivisuutta, puolueen kannattamista ja kannatetun puolueen läheisyyttä vastaajille. Lisäksi lukuisin väitelausein kartoitettiin kuinka merkittäväksi vastaajat kokivat politiikan, vaalit, äänestämisen sekä mahdollisuutensa vaikuttaa politiikkaan. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin äänestivätkö he, ja jos niin mitä puoluetta, vuoden 1995 eduskuntavaaleissa, vuoden 1994 presidentinvaalien ratkaisevalla kierroksella, vuoden 1994 EU-kansanäänestyksessä, vuoden 1996 kunnallis- ja eurovaaleissa sekä aikovatko he äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kunnallisvaaleissa äänestämisestä tiedusteltiin myös kuinka hyvin vastaajat tunsivat äänestämänsä ehdokkaan. Euro- ja kunnallisvaaleista kysyttiin kuinka selvää äänestäminen tai äänestämättä jättäminen oli sekä kehottiko joku lähipiirin henkilöistä, kuten isovanhemmat tai kaverit, äänestämään. Lisäksi äänestämättä jättäneiltä tiedusteltiin väitelausein äänestämättömyyden syitä. Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös tyyväisyyttä Lipposen hallitukseen sekä suhtautumista Euroopan Unioniin. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään taloudelliseen tilanteeseensa ja elämäänsä. Edelleen kysyttiin ovatko he itse tai joku heidän perheenjäsenistään ollut työttömänä sekä kuinka yleistä työttömyys oli vastaajien asuinalueilla. Taustamuuttujina olivat vastaajan ammattiryhmä, koulutus, sukupuoli, ikä ja asuinlääni sekä vanhempien ammatillinen koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.