FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ulkoasiainministeriö. Kehitysyhteistyöosasto

Asiasanat

Yhdistyneet kansakunnat, avustustoiminta, hallitukset (valtiot), kansainvälinen yhteistyö, kansalaisjärjestöt, katastrofiapu, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, tiedonlähteet, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä Suomen kehitysyhteistyöstä, sen tavoitteista, päämääristä ja kohteista. Haastatelluilta kysyttiin, mistä syistä, mille aloille ja mihin päin maailmaa kehitysapua pitäisi jakaa. He arvioivat kehitysyhteistyön merkitystä Suomen ulkopolitiikan osana. Tutkimuksessa selvitettiin, saavatko haastatellut riittävästi tietoa Suomen kehitysyhteistyöstä ja kehitysmaista sekä mistä lähteistä tietoa on saatu.

Vastaajat arvioivat, miten suuri prosenttiosuus Suomen bruttokansantulosta nykyisin käytetään kehitysyhteistyöhön ja onko osuus sopiva vai pitäisikö sitä nostaa tai laskea. Lisäksi kysyttiin kantoja Suomen katastrofiavun nopeudesta, määrästä ja kohteista. Asenneväittämin kartoitettiin mielipiteitä kehitysavun kanavoimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Vastaajat vertailivat muun muassa kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja riskialttiutta.

Haastatellut arvioivat myös kumpi kehitysyhteistyön muoto on tehokkaampi: kahdenvälinen vai monenkeskinen apu. Lopuksi vastaajat kertoivat, miten ja minne he antaisivat kehitysapua, jos he saisivat vapaasti päättää. Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, työmarkkina-asema, ammattiryhmä, koulutus, perheen bruttotulot, paikkakunnan tyyppi ja asuinlääni.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.