FSD2026 YLE, yleisradiotoiminta ja -ohjelmistot: asennetutkimus 2003

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jääsaari, Johanna (Yleisradio (YLE). Yleisötutkimus)

Asiasanat

Internet, YLE, Yleisradio, asenteet, instituutiot, joukkoviestintä, julkiset palvelut, mielipiteet, ohjelmatarjonta, radio-ohjelmistot, radiokanavat, sähköinen viestintä, televisio-ohjelmistot, televisiokanavat, yleisradiotoiminta, yleisötutkimus

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä Yleisradion toiminnasta sekä TV- ja radio-ohjelmistoista. Vastaajilta kysyttiin kuinka paljon he luottavat poliittisen järjestelmän instituutioihin, järjestöihin, tiedotusvälineisiin, yrityksiin sekä Euroopan Unioniin. Seuraavaksi kartoitettiin väitelausein vastaajien mielipiteitä televisiosta, TV- ja radiokanavista sekä ohjelmatarjonnasta. YLEn toiminnasta tiedusteltiin, kuinka hyvin YLE palvelee eri ikä-, kieli- ja intressiryhmiä kuten lapsia ja nuoria, saamelaisia ja kulttuuriväkeä. Edelleen pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin, kuinka hyvin YLE on hoitanut erilaisia tehtäviä sananvapauden edistämisestä rentouttavan viihteen tarjoamiseen niin televisiossa, radiossa kuin internetissä. Vastaajien mielipiteitä ohjelmatarjonnasta tiedusteltiin muutamalla väitelauseella sekä kysymällä TV-kanavittain ohjelmatarjonnan yksipuolisuutta tai monipuolisuutta sekä vastaajan kannalta että yleensä ottaen. Lisäksi tiedusteltiin onko TV- ja radio-ohjelmien taso muuttunut sekä saako vastaajat mielestään vastinetta maksamalleen TV-maksulle.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, TV:n katsomismäärä, mitä TV- ja radiokanavia vastaajat seuraavat, mitä TV- ja radiokanavaa vastaajat seuraisivat, jos saisivat valita vain yhden sekä onko vastaajilla mahdollisuus katsella TV-kanava Nelosta, satelliitti- ja kaapelitelevisiokanavia, digitaalisia TV-kanavia tai käyttää Internetiä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.