FSD2030 Suhtautuminen naispappeihin 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

asenteet, evankelis-luterilainen kirkko, kannatus, kirkkokunnat, kirkolliset toimitukset, kirkon työntekijät, naispappeus, pappeus, pappisvihkimys, sukupuoli, vastustus, yhdyskunnat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten naispappeuteen liittyviä asenteita. Aluksi selvitettiin, ovatko haastatellut naispappeuden vastustajia vai kannattajia. Tarkentavia kysymyksiä esitettiin kummankin näkökulman edustajille. Hyväksyjät punnitsivat ymmärrystään naispappeuden vastustajia kohtaan. Naispappeuden vastustajilta puolestaan kysyttiin, voivatko he osallistua tilaisuuksiin, joissa naispappi on mukana.

Kaikki vastaajat kertoivat, vaikuttaako papin sukupuoli esimerkiksi lapsen kastajan, avioliittoon vihkijän, läheisen hautaan siunaajan tai kirkkoherran valintaan. Lopuksi selvitettiin väitelausein, eikö naispappeuden vastustajaa tulisi vihkiä papiksi tai hyväksyä piispaksi ja pitäisikö naispappeutta vastustavalla papilla olla oikeus kieltäytyä yhteistyöstä naispapin kanssa.

Taustamuuttujina ovat muun muassa kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, kirkossakäynnin useus, vastaajan ikä, sukupuoli, asuinalue, koulutus, ammattiryhmä, perheen tulot ja puolue, jota äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.